Правила прийому у ЗДО

Загальноміський електронний реєстр

Для внесення до Реєстру відомостей про дитину, яка має відвідувати заклад дошкільної освіти Тернопільської міської територіальної громади батьки або особи, які їх замінюють, окрім заяви, повинні надати у ЦНАП наступні документи (оригінали):

 • свідоцтво про народження дитини;
 • один із документів, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини або батьків (одного з батьків) в Тернопільській міській територіальній громаді, а саме:
  • витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);
  • один із документів, до яких вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист) одного з батьків дитини з відміткою про реєстрацію місця проживання (під час подання документів пред’являється оригінал відповідного документа);
  • довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207.
 • документ, що підтверджує право на пільгу (пільгові категорії дітей визначені п. 3.10. даного Положення).

У разі неподання батьками, чи особами, які їх замінюють протягом встановленого терміну (5 робочих днів з дня заповнення електронної форми) вказаних документів у ЦНАП  діти не вважаються зареєстрованими в загальному міському електронному реєстрі.

Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша дитина навчалась, виховувалась та розвивалась в дошкільному закладі міста, пропонуємо Вам ознайомитися з інформацією про дошкільні навчальні заклади на сайті  http://dnz.tmrada.gov.ua  Положенням про загальну міську електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних закладів.

Після того, як Ви обрали заклад для Вашої дитини, Вам потрібно зарєструватись онлайн, використовуючи цю форму, внаслідок чого Вам буде присвоєно унікальний реєстраційний номер.

1. Заповненння форми онлайн НЕ забезпечує внесення даних Вашої дитини до загальноміської черги на вступ у ДНЗ міста! Для завершення реєстрації та отримання порядкового номера в черзі необхідно протягом 5 робочих днів з дня заповнення електронної форми звернутись у реєстраційний центр управління освіти і науки Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка 1, 3 поверх, кабінет №35, з наступним пакетом документів для зарахування дитини в єдину базу загального міського електронного реєстру:
–  копія свідоцтва про народження дитини;
–  копії паспортів батьків (опікунів);
–  довідка з місця проживання про склад сім’ї (видаються обслуговуючими організаціями) або довідка про реєстрацію місця проживання дитини (видається відділ реєстрації проживання особи управління державної реєстрації ТМР), або копія паспорта.
–  документ, що підтверджує право на пільгу.
У випадку, якщо Ви не маєте можливості скористатись формою онлайн реєстрації, це можна зробити у реєстраційному центрі за вищевказаною адресою.
При успішній реєстрації Вам буде присвоєно та видано унікальний номер загальноміської черги, за допомогою якого можна буде перевірити позицію своєї дитини в черзі у вибраний дошкільний навчальний заклад.
У разі неподання батьками чи особами, які їх замінюють, протягом встановленого терміну (5 робочих днів з дня заповнення електронної форми) вказаних документів в управління освіти і науки Тернопільської міської ради (реєстратору), діти не вважаються зареєстрованими в загальному міському електронному реєстрі.

2. Першочергово у заклади дошкільної освіти зараховуватимуться діти, які зареєстровані та проживають на території обслуговування закріпленій за закладом.

Діти, які не зареєстровані у м. Тернополі, будуть зараховуватись у заклади дошкільної освіти комунальної форми власності при наявності вільних місць у закладах та укладеної угоди про міжбюджетний трансферт між Тернопільською міською радою і територіальною громадою чи органом місцевого самоврядування, або письмової згоди батьків про здійснення оплати за отримані освітні послуги.

Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування до закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів Тернопільської міської територіальної громади

1. Загальні положення.

1.1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти Тернопільської міської територіальної громади (далі – Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про доступ до публічної інформації», Положення про дошкільний навчальний заклад та визначає порядок електронної реєстрації дітей, які зареєстровані у Тернопільській міській територіальній громаді, населених пунктах, які підписали угоду про співпрацю (угоди про здійснення міжбюджетних трансфертів) з Тернопільською міською радою, або які незареєстровані у Тернопільській міській територіальній громаді, але батьки надали письмову згоду щодо оплати за отримані освітні послуги в закладах дошкільної освіти громади, для влаштування у заклади дошкільної освіти Тернопільської міської територіальної громади.

1.2. Загальна міська електронна реєстрація дітей у заклади дошкільної освіти (далі –ЗДО), що є у комунальній власності Тернопільської міської територіальної громади, здійснюється з метою:

– забезпечення прав та рівності умов для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку дітей, які зареєстровані в Тернопільській міській територіальній громаді та населених пунктах, які підписали угоду про співпрацю (угоди про здійснення міжбюджетних трансфертів) з Тернопільською міською радою, або які незареєстровані у Тернопільській міській територіальній громаді але батьки надали письмову згоду щодо оплати за отримані освітні послуги в ЗДО м. Тернополя;

 • забезпечення доступу до інформації про ЗДО, що є у комунальній власності Тернопільської міської територіальної громади;
 • запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до ЗДО Тернопільської міської територіальної громади;
 • здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ЗДО Тернопільської міської територіальної громади.

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • загальний міський електронний реєстр дітей для зарахування у ЗДО (далі-Реєстр) – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ЗДО, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;
 • володілець єдиної комп’ютерної бази даних – управління освіти і науки Тернопільської міської ради, яке відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення, надає реєстратору доступ до нього, забезпечує збереження та захист інформації;
 • адміністратор – посадова особа відділу «Центр надання адміністративних послуг» (далі ЦНАП), яка здійснює прийом документів та первинне внесення відомостей про дитину до Реєстру; 
 • реєстратор – особа, уповноважена володільцем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Положенням;
 • заявник – особа, що виявила бажання внести дані про її дитину до Реєстру.

2. Порядок внесення (зміни, виключення) відомостей про дітей, які мають відвідувати ЗДО.

2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дитину є обов’язковою умовою для зарахування іі до закладу дошкільної освіти Тернопільської міської територіальної громади.

2.2. Внесенню до Реєстру підлягає наступна інформація про дитину, яка має відвідувати ЗДО:

а) про дитину:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження;
 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • місце реєстрації дитини;
 • інформація про пільгову категорію (за наявності);
 • заклад дошкільної освіти, який має відвідувати дитина.

б) про батьків:

 • прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють; 
 • місце реєстрації батьків;
 • контактні дані (телефон, електронна адреса).

2.3. Для внесення до Реєстру відомостей про дитину, яка має відвідувати заклад дошкільної освіти Тернопільської міської територіальної громади батьки або особи, які їх замінюють, окрім заяви, повинні надати у ЦНАП наступні документи (оригінали):

 • свідоцтво про народження дитини;
 • один із документів, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини або батьків (одного з батьків) в Тернопільській міській територіальній громаді, а саме:
  • витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);
  • один із документів, до яких вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист) одного з батьків дитини з відміткою про реєстрацію місця проживання (під час подання документів пред’являється оригінал відповідного документа);
  • довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207.
 • документ, що підтверджує право на пільгу (пільгові категорії дітей визначені п. 3.10. даного Положення).

2.4. Подати заяву та необхідний пакет документів можна онлайн, або через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У разі самостійної онлайн-реєстрації заявник зобов’язаний протягом 5 робочих днів з дня заповнення електронної форми звернутись у ЦНАП із заявою, згідно з додатком (додається) та пакетом документів для зарахування дитини в єдину базу загального міського електронного реєстру згідно з п. 2.3. даного Положення.

У разі неподання батьками, чи особами, які їх замінюють протягом встановленого терміну (5 робочих днів з дня заповнення електронної форми) вказаних документів у ЦНАП діти не вважаються зареєстрованими в загальному міському електронному реєстрі.

У разі подання документів через ЦНАП, адміністратор:

 • надає всю необхідну допомогу, пов’язану з заповненням заяви;
 • перевіряє наявність необхідних документів, визначених п.2.3. даного Положення, реєструє заяву в програмному забезпеченні «Універсам послуг»;
 • сканує оригінали документів у програмне забезпечення «Універсам послуг», доступ до якого має реєстратор;
 • здійснює внесення первинної інформації про дитину до Реєстру;
 • ознайомлює з веб-сайтом (dnz.te.ua) та можливістю відстежувати черговість та статус своєї заявки в Реєстрі.

2.5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється розпорядником у разі:

 • неподання батьками, чи особами які їх замінюють заяви на зарахування дитини до ЗДО та переліку документів, визначені цим Положенням протягом 30 календарних днів з дати повідомлення (повідомлення здійснюється керівником ЗДО у телефонному режимі) даних осіб (заявників) про можливість зарахування дитини у ЗДО;
 • відсутності документів, які підтверджують пільги;
 • фальсифікації персональних даних в заяві (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження, місця реєстрації, право на пільгу).

2.6. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ЗДО при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

3. Порядок прийому дітей до закладу дошкільної освіти.

3.1. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником закладу відповідно до списків сформованих реєстратором відповідно до бази даних загального міського електронного реєстру та упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень-вересень) поточного року та протягом року для інших вікових груп у відповідний заклад дошкільної освіти.

У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.

3.2. Заявник самостійно:

 • обирає заклад дошкільної освіти, враховуючи територію обслуговування відповідного закладу, або місце свого фактичного проживання, або місце роботи.
 • стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі.

3.3. Заявник несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

3.4. У разі встановлення реєстратором статусу «Є можливість зарахування в ЗДО» (діти у реєстрі виділяються червоним кольором) заявник зобов’язується протягом 30 календарних днів з дати повідомлення (повідомлення здійснюється керівником закладу у телефонному режимі) даних осіб (заявників) про можливість зарахування дитини подати керівнику ЗДО наступні документи для зарахування дитини:

 • заяву батьків або особи, яка їх замінює;
 • довідку про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду (форма №086-1/0) та Карту профілактичних щеплень (форма №063/0).
 • свідоцтво про народження;
 • один із документів, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини або батьків (одного з батьків) в Тернопільській міській територіальній громаді, а саме:
  • витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);
  • копія одного з документів, до яких вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист) одного з батьків дитини з відміткою про реєстрацію місця проживання (під час подання документів пред’являється оригінал відповідного документа);
  • довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207.

3.5. Прийом дітей до ЗДО (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами) при наявності витяг психолого-медико-педагогічної консультації (висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини), або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування з приводу туберкульозу), направлення управління освіти і науки Тернопільської міської ради та пакету документів, передбачених п. 3.3. Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної міської електронної реєстрації.

3.6. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів, який розташований поблизу ЗДО, що обрав заявник, та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ЗДО.

3.7. У разі відсутності вільних місць в обраному ЗДО та відмови батьків від іншого запропонованого дитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць.

3.8. Керівник закладу дошкільної освіти проводять прийом документів для зарахування дитини у підпорядкований ЗДО лише відповідно до списків, сформованих за базою даних електронної реєстрації дітей.

3.9. Першочергово зараховуються до ЗДО діти, зареєстровані в Тернопільській міській територіальній громаді, та населених пунктах, які підписали угоду про співпрацю (угоди про здійснення міжбюджетних трансфертів) з Тернопільською міською радою.

3.10. На пільгових умовах зараховуються до ЗДО наступні категорії:

 • діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ЗДО; 
 • діти, які перебувають під опікою (піклуванням);
 • діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців); 
 • діти із сімей, які прибули з території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та південно-східних регіонів України;
 • діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО учасниками війни на території проведення АТО;
 • діти, батьки яких отримали інвалідність або загинули під час участі в АТО;
 • діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує ЗДО зараховуються в даний заклад; 
 • діти батьків-інвалідів І групи.

Кількість місць у ЗДО, що надаються пільговим категоріям, не може перевищувати 20 % від загальної кількості місць, що розподіляються.

3.11. Діти, які не були забезпечені місцем в ЗДО у поточному році, будуть забезпечені в наступному році відповідно до черговості в Реєстрі з врахуванням дати реєстрації.

3.12. Діти, які незареєстровані в Тернопільській міській територіальній громаді, будуть зараховуватись до закладів дошкільної освіти комунальної форми власності при наявності вільних місць у закладах та письмової згоди батьків про здійснення оплати за отримані освітні послуги.

4. Забезпечення доступу до єдиної комп’ютерної бази даних.

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель, адміністратор та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

4.2. Доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті Реєстру dnz.te.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; ім’я, по батькові, рік народження дитини, а також вибір закладу дошкільної освіти та рік вступу.

5. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти та навчально-виховні комплекси м. Тернополя.

5.1. Контроль за здійсненням комплектації груп у ЗДО покладається на керівників закладу.

5.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти та начально-виховні комплекси здійснює управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

6. Прикінцеві положення.

6.1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп’ютерної бази даних здійснюється на безоплатній основі.

6.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до єдиної комп’ютерної бази даних та порядку прийому дітей до ЗДО, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.